facebook tracking

Ledige jobber hos Svevia i Trøndelag

 • Røros
Til Driftskontrakt Stjørdal søker vi: Projektsleder, Arbeidsledere/ Veimestere, Prosjektcontroller/ Kontorstøtte
Scroll to content

Ledige jobber hos Svevia i Trøndelag
Svevia ligger an til å bli tildelt Driftskontrakt Stjørdal og Driftskontrakt Røros fra Trøndelag fylkeskommune. Driftskontrakt Stjørdal omfatter drift og vedlikehold av alle fylkesveger i følgende kommune; Stjørdal, Malvik, Meråker, Frosta, Levanger og deler av Verdal. Vi planlegger en etablering i Stjørdal og en mindre etablering i Levanger. Driftskontrakt Røros omfatter drift og vedlikehold av alle fylkesveger i følgende kommuner; Røros, Selbu, Tydal Holtålen og deler av Midtre Gauldal. Svevia har en etablering på Røros, og trenger i tillegg en etablering i Selbu for denne kontrakten.

Er du klar for nye utfordringer og ønsker å dele vei med oss?

Vi søker:

 • Prosjektleder Stjørdal
 • Arbeidsledere/ Veimestere Stjørdal, Levanger, Selbu, Røros
 • Prosjektcontroller/ Kontorstøtte Stjørdal
 • Samarbeidspartnere/ leverandører

PROSJEKTLEDER
Arbeidsoppgavene består i kontraktsledelse, herunder alle drifts- og anleggsprosjekter i kontraktsområdet. Hovedvekten av arbeidet ligger i planlegging og gjennomføring av oppgaver i henhold til kontrakt, ledelse av eget personell, kontakt med byggherre, samt utvikling av entreprenørvirksomheten i området. 

Vi søker en prosjektleder med relevant ledererfaring og teknisk kompetanse, herunder kontraktskompetanse innen bygg og anleggsfag. 

Vi legger stor vekt på din personlighet og evne til å få jobbene effektivt gjennomført i samarbeid med andre. I din rolle som prosjektleder er det viktig at du er dyktig til å skape og vedlikeholde relasjoner, både internt og eksternt. Du må like å være innovativ og å løse problemer i samarbeid med kunde og leverandør. Du må ha energi, erfaring, forretningssans og et fokus på å levere god kvalitet. Til stillingen ligger også perioder med beredskapsvakt.


ARBEIDSLEDERE/VEIMESTERE
Til Stjørdal/Levanger, Selbu og Røros søker vi arbeidsledere/ veimestere. Arbeidsoppgavene vil bestå av daglig ledelse av underleverandører samt veimesteroppgaver, herunder  dokumentasjon og rapportering av tilstand på vegnettet, samt praktiske veimesteroppgaver som kan gjennomføres med utgangspunkt fra en veimesterbil/pickup med tilhørende utstyr. Arbeidsleder/veimester tildeles ansvar for et geografisk område. Hovedvekten av arbeidet ligger i planlegging og gjennomføring av oppgaver i henhold til kontrakt. Til stillingen ligger også perioder med beredskapsvakt. 

De som ansettes bør ha erfaring fra gjennomføring av drift-, vedlikehold- eller anleggsjobber på veg og bør også ha erfaring med bruk av PC for planlegging, oppfølging og rapportering av utført arbeid.


PROSJEKTCONTROLLER/KONTORSTØTTE
Arbeidsoppgavene til prosjektcontroller/kontorstøtte omfatter de merkantile oppgavene av kontraktsarbeidet, herunder administrasjon og rapportering til oppdragsgiver, fakturabehandling, samt økonomioppfølging av leverandørkontrakter. Utdannelse innen økonomi og administrasjon og erfaring fra kontraktsstyring vektlegges. Vi legger stor vekt på din personlighet og evne til å få jobbene effektivt gjennomført i samarbeid med andre. Den som ansettes må være dyktig til å utnytte ulike dataverktøy. Det er viktig med nøyaktighet og evne til å skape og vedlikeholde relasjoner, både internt og eksternt. Den som ansettes må ha forretningssans og ha fokus på å levere god kvalitet. 


Høres dette interessant ut? Registrer deg på vår hjemmeside - og last opp CV og søknad. Vi holder intervjuer med aktuelle kandidater fortløpende.
Søknadsfrist er 3. april for prosjektleder og 4. mai for de andre stillingene. 

Kontaktpersoner for stillingene er:
Daglig leder Lars Reitan, 934 80058
Stjørdal/Levanger: Oppstartsleder Ragnar-Mikal Sætern, 909 87179
Selbu: Prosjektleder Røros Stig Magne Tamnes, 932 26984


Til Driftskontrakt Stjørdal søker vi flere: SAMARBEIDSPARTNERE/LEVERANDØRER
Svevia skal drifte og vedlikeholde alle fylkesvegene i samarbeid med flere underleverandører. På flere strekninger mangler vi fortsatt avtaler med samarbeidspartnere/underleverandører både for vinter- og sommerdrift. Vi søker kontakt med samarbeidspartnere som kan tilby lastebiler, traktorer og anleggsmaskiner inkludert mannskaper til drift- og vedlikeholdsoppgavene på vegnettet, herunder:

• brøyting, strøing og snørydding
• strøsand
• lager for sand og salt
• kantklipp, grøntarbeider og skoging
• grøftearbeid og stikkrenneskifting
• renhold rasteplasser


I Stjørdal, Levanger og Selbu søker vi også EGNEDE LOKALER
Kontorfasiliteter, utendørs og innendørs lager for materiell og maskiner og sandlagre vil være av interesse. Enkel tilkomst og strategisk plassering vil være viktige faktorer ved valg av lokaler. 

Kontaktperson samarbeidspartnere og lokaler:
Innkjøpsleder Mattias Moström, 913 19 953, mattias.mostrom@svevia.no

 

Les mer her om Svevia i Norge: https://svevia.no/ 

Locations

Stjørdal, Levanger, Selbu and Røros

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Några av dina kollegor

Vi erbjuder dig en utmanande vardag

Med tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du utrymme att vässa din spetskompetens och göra skillnad. Och det är lika lätt att få ansvar som att ge – oavsett om du vill göra en ledarskapsresa eller bli specialist. Karriärvägarna är många.

Jobbar du redan på Svevia?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

 • Anton Wilander
 • Åsa Zetterlund
 • Björn Palm
 • Cecilia Pernhage
 • Claire Sjöström
 • Daniel Dahlbom
 • Ebba Antin
 • Elin Sjölander
 • Gustav Lindström
 • HR teamet
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor